BASKI ÖNCESİ

Tasarladığınız ürünün nasıl olacağını en baştan görün.

Baskı öncesinde yapılan hazırlığın niteliği baskı kalitesini doğrudan etkiler. Baskı öncesinin her aşamasında sektör standartlarının üzerinde teknik imkânlar ve deneyimli personellerimizle, baskı öncesinde çözümler üretiyoruz.

Kontrol

Renk kontrol odamız, basılı materyallerimizden spektrofotometre ile renk referansı alınmasını sağlarken, renk kalibrasyonu yapılmış monitörlerimiz ve tecrübeli kadromuz ile data kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Dijital ortamda hazırlanan işler için sayfa mizanpajı, renk kontrolü ve PSO (ISO 12647-2) ICC profil kontrolü yapılır.

Dijital Prova Baskı

Oris renk kontrol sistemi ile FOGRA tarafından sertifikalandığımız PSO (ISO 12647-2) standardında prova baskı üretip her prova baskısında renk eğrisini kontrol edip renk doğruluk onayını işle birlikte müşterimize veriyoruz. Renk Kontrol Prova baskısı alınan işlerin renk kontrol odasında numuneleri ile renk eşleşmesi yapılır. Daha sonraki baskı aşamalarında da bu işlem tekrarlanır.

Montaj

Mizanpaj ve renk kontrolü yapılan işler baskı sonrası işlemlerine uygun olarak baskı alanına yerleştirilir. Bu süreçte kullanılan yazılım sayesinde tüm işlemler otomatik olarak gerçekleştirilir.

Renkli Ozalit

Sayfa mizanpajı ve renk kontrolü yapılıp montajı hazırlanan data, renkli olarak bire bir boyutlarda basılarak hem sayfa mizanpajı hem de baskı sonrası aşamalar için maket olarak kullanılır.

Termal CTP Kalıp

Ozalit onayı alınan işler basılacağı baskı sistemine uygun kalibrasyonda kalıplara bilgisayar ortamından doğrudan pozlanır. Bu süreçte üretilen Cip3 renk ayar dosyaları doğrudan baskı makinelerine gönderilir. Bu işlemler sırasında kullanılan kalıplar ve kimyasallar çevreye duyarlı ürünlerden seçilmektedir.

Oluşur Basım ile çalışarak hız ve kalite bakımından sürdürülebilir bir baskı hizmeti alabilirsiniz.